Tag Archives: อุปกรณ์ทางการแพทย์

Quantum Dots สามารถคำนวณได้หรือไม่?

Quantum Dots สามารถคำนวณได้หรือไม่? jumbo jili นักวิจัยพยายามพัฒนาคอมพิวเตอร์ควอนตัมมาเป็นเวลานานโดยใช้เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์แบบเดียวกับที่ขับเคลื่อนคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้สำเร็จ หลังจากสำรวจมาหลายปี สองกลุ่มได้เริ่มเชื่อมโยงจุดต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างแท้จริง สล็อต การเชื่อมต่อจุดภาพถ่ายกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแสดงชิ้นส่วนของแกลเลียมอาร์เซไนด์เมื่อมองจากด้านบน โดยมีอิเล็กโทรดโลหะอยู่ด้านบน แรงดันไฟฟ้าเชิงลบที่ใช้กับอิเล็กโทรดจะขับไล่อิเล็กตรอนที่อยู่ด้านล่าง รูปแบบของอิเล็กโทรดทำให้เกิดแอ่งน้ำเล็กๆ สองแอ่ง (จุดควอนตัม) เรียงต่อกัน ตรงกลางของภาพ โดยที่อิเล็กโทรดมาบรรจบกันจุดในกรณีนี้คือจุดควอนตัม โครงสร้างเหล่านี้เป็นโครงสร้างระดับนาโนที่สร้างขึ้นภายในวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ที่มีแอ่งอิเล็กตรอนขนาดเล็ก ซึ่งทำให้แต่ละจุดมีคุณสมบัติเชิงกลของควอนตัมรวมเรียกว่าสปิน การหมุนของจุด ซึ่งสามารถขึ้นหรือลงได้ แสดงถึงบิตของข้อมูลควอนตัม หรือ qubits เนื่องจากคุณสมบัติของควอนตัม เช่น สปิน สามารถมีอยู่ในสองสถานะพร้อมกัน นั่นคือการขึ้นและลงในกรณีของสปิน คอมพิวเตอร์ที่ใช้ qubits สามารถคำนวณได้หลายอย่างพร้อมกันแยกกลุ่มนักวิจัยที่ Duke University ใน Durham, NC และที่ … Continue reading

Posted in Slot | Tagged , , | Comments Off on Quantum Dots สามารถคำนวณได้หรือไม่?