เจิงจ่างเทียนหวาง

ท้าววิรุฬหกมหาราช(Virudhaka) หรือ เจิงจ่างเทียนหวาง (增长天王) หมายถึง มหาราชาผู้พิทักษ์ปกป้องพระธรรม นามเดิมของท่านคือ ผีหลิวหลี(批琉璃) หรือบ้างเรียกในชื่ออสูรว่า หมอลี่ชิง(魔礼青) ภายหลังจากที่ท้าววิรุฬหกมหาราชได้ปวารณาตัวเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนา

joker123

พระพุทธองค์ได้ทรงหมายหน้าที่ให้ท่านมีหน้าที่ในการคุ้มครองพระธรรมคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาให้ปลอดภัย รวมทั้งให้พระธรรมขจรไกลไปสู่ดินแดนต่าง ๆ อย่างกว้างไกล โดยท้าววิรุฬหกมหาราชได้ปกครองประจำตำแหน่งทักษิณ(ทิศใต้) ของเขาซวีหมีซาน (เขาพระสุเมรุ) บนผืนแผ่นดินแห่งกระจก

ลักษณะของท้าววิรุฬหกมหาราชนั้น แต่งกายด้วยชุดนักรบสวมชุดเกราะดั่งแม่ทัพใหญ่ มีพระพักตร์สีเขียวเข้ม(บ้างว่าเป็นสีน้ำเงิน) พระหัตถ์ทรงถือไว้ด้วยกระบี่วิเศษที่มีสีเขียวคราม เรียกกันว่า ชิงเฟิงเป่าเจี้ยน (青峰宝剑) กระบี่เล่มนี้มีความแหลมคมดั่งสิ่งวิเศษ ตัดฟันสิ่งใดล้วนขาดสบั้น บ้างก็กล่าวว่าท้าววุรุฬหกมหาราชมีมหามนตรา จึงสามารถใช้เวทมนต์ให้บังเกิดเป็นเปลวไฟที่มีพลังอำนาจอันร้ายแรง และกระบี่วิเศษของท่านนั้น ยามใดที่สะบัดออกก็จะบังเกิดเป็นลมพายุโหมกระหน่ำ

สล็อต

ดังนั้น ความแหลมคมของตัวกระบี่ชิงเฟิงเป่าเจี้ยนได้เป็นที่มาของความหมายประจำตัวท่าน เพราะคำว่า “เฟิง”(锋) ที่มาจากชื่อกระบี่ ออกเสียงเหมือนกับคำว่า “เฟิง”(风) ที่แปลว่า ลม อีกทั้งลักษณะของกระบี่เมื่อยามสะบัดออกจะบังเกิดเป็นลมพายุขนาดใหญ่ จึงมีความหมายว่า “เฟิง” (风) เช่นกัน ในอักษรมงคลคำว่า เฟิงเถียวอวี่ซุ่น (风调雨顺) ที่หมายถึง สะดวกราบรื่นและสำเร็จดั่งใจหมายนั้น อักษร “เฟิง”(风) ในที่นี้จึงหมายถึง ท้าววิรุฬหกมหาราช (เจิงจ่างเทียนหวาง)

ตำนานเกี่ยวกับท้าววิรุฬหกมหาราช มีปรากฏในเทพนิยายอิงพงศาวดารเรื่อง เฟิงเสินเอี่ยนอี้ (พงศาวดารประกาศิตสวรรค์ตั้งเทพเจ้า) และเรื่อง ไซอิ๋ว (บันทึกท่องตะวันตก)เช่นเดียวกับท้าวจตุโลกบาลองค์อื่น ๆ

สล็อตออนไลน์

สมัยพระเจ้าโจ้วหวางแห่งราชวงศ์ซังทรงครองราชย์อยู่ประมาณ ก่อน ค.ศ. ๑๐๒๘ ที่เมืองเฉาเกอ พระองค์ไม่ทรงตั้งอยู่ในความยุติธรรม ราษฎรต่างเดือดร้อนกันทั่ว พวกขุนนางกราบทูลก็ไม่ทรงฟัง กลับกริ้วลงโทษถึงแก่ชีวิต บรรดาเหล่าหัวเมืองต่างแข็งเมือง พระองค์จึงส่งกองทัพไปปราบ โดยเฉพาะที่เมืองซีกี มีพระเจ้าโจวอู่หวางแข็งเมือง พระเจ้าโจ้วหวางจึงทรงส่งกองทัพไปปราบ ขณะที่มีการรบติดพันอยู่นั้น ฝ่ายเมืองเฉาเกอกำลังกองทัพมีน้อย นายทัพใหญ่จึงให้พี่น้องแซ่หมัวหลี่สี่คนผู้รักษาป้อมด่านอยู่ที่เกียเหมงกวน ยกทัพไปช่วย ผู้พี่เป็นนายด่านชื่อ หมัวหลี่ชิง คนที่สองชื่อ หมัวหลี่หุง คนที่สามชื่อ หมัวหลี่ไห่ คนสุดท้องชื่อ หมัวหลี่โส่ว

ทั้งสี่คนพี่น้องต่างมีวิชาเวทมนตร์และอาวุธวิเศษแตกต่างกัน หมัวหลี่ชิงถือกระบี่สลักเป็นอักษรสี่ตัวคือ ดินน้ำลมไฟ หากโยนขึ้นไปจะกลายเป็นงู เป็นเมฆหมอก เป็นลมพายุ เป็นไฟต่างๆและมีกระบองวิเศษคู่หนึ่งด้วย หมัวหลี่หุง มีร่มเป็นอาวุธวิเศษกางขึ้นเมื่อใดจะมืดไปทั่วท้องฟ้าและมีทวนเป็นอาวุธด้วย หมัวหลี่ไห่มีพินและปรอทโยนขึ้นไปจะกลายเป็นช้างเผือกยักษ์ไล่แทงข้าศึกและกินคน ใครมีฤทธิ์ก็สู้ไม่ได้ ส่วนน้องคนสุดท้องหมัวหลี่โส่วมีอาวุธวิเศษเช่นกัน

jumboslot

ในสนามรบ ปรากฏว่า หวงเทียนหัว บุตรหวงเฟยหู่ฆ่า

หมัวหลี่ชิงตาย ส่วนอีกสามคนถูกเอียวเจี้ยนฆ่าด้วยอาวุธวิเศษเป็นเหล็กเพชรแท่งยาวสิบนิ้ว

ชื่อนายทหารทั้งสี่คนมีอยู่ในรายชื่อเฟิงเสินเอียนอี้จำนวน ๓๖๕ คนด้วย เมื่อเสร็จสิ้นการสงคราม เจียงไท่กงจึงประกอบพิธีเรียกดวงวิญญาณของทั้ง ๓๖๕ ดวงให้มารับรางวัลและการลงโทษ ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเจ้าโจ้วหวางถือว่ามีความซื่อสัตย์ต่อเจ้านายจนตัวตาย ส่วนผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเจ้าโจวอู่หวางถือว่ามีความกตัญญูต่อเจ้านายและมีความซื่อสัตย์ต่อแผ่นดิน ข้างพี่น้องแซ่หมัวหลี่ ได้รับความดีความชอบในฐานะที่มีความซื่อสัตย์ต่อเจ้านายของตน จึงได้รับตำแหน่งเป็น เทียนอ๋อง ทั้งสี่ทิศ คือ

slot

๑. หมัวหลี่ชิง เป็น จงเต๋งเทียนอ๋อง หรือ เจิงฉางเทียนหวาง 增长天 or 留博叉天 เป็นผู้บันดาลให้ ลม พัดถูกต้องตามฤดูกาล ประจำอยู่ทางทิศใต้ ทรงถือดาบ ทรงชุดสีน้ำเงิน

๒. หมัวหลี่หุง เป็น ก๋งบกเทียนอ๋อง หรือ ก่วงมู่เทียนหวาง 广目天 or 毗琉璃天 ทรงกำกับดูแลเรื่องไฟ ประจำอยู่ทางทิศตะวันตก ทรงถือรูปงู หรือถะเจดีย์หรือไข่มุก ทรงชุดสีแดง

๓. หมัวหลี่ไห่ เป็น โตบุ๋นเทียนอ๋อง หรือ ตั๋วเหวินเทียนหวาง 多闻天 or 毗沙门天 ทรงเป็นผู้กำกับดูแลเรื่องน้ำและฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามของพืชพรรณธัญญาหาร ประจำอยู่ทางทิศเหนือ ทรงถือร่ม ทรงชุดสีเหลือง

๔. หมัวหลี่โส่ว เป็น ไท่ก๊กเทียนอ๋อง หรือ ฉือกั๋วเทียนหวาง 持国天 or 多罗吒天 ทรงเป็นผู้กำกับดูแลเรื่องพื้นดิน ประจำอยู่ทางทิศตะวันออก ทรงถือพิน ทรงชุดสีขาว

มีคำกล่าวว่า “เฟิงเตี๋ยวอวี่ซุ่น” คำว่าเฟิงออกเสียงคล้าย คม จึงถือดาบ คำว่า เตี๋ยวออกเสียงคล้ายดนตรีจึงถือพิน คำว่าอวี่ออกเสียงคล้ายฝนจึงถือร่ม คำว่าซุ่น เป็นมังกรแดง

This entry was posted in Slot and tagged , , , . Bookmark the permalink.