พระสกันทโพธิสัตว์

พระสกันทโพธิสัตว์(SKANDA BODHISATTVA) หรือ เหวยถวอผูซ่า (韦陀菩萨) ในสำเนียงแต้จิ๋วนิยมเรียกว่า “อุ่ยท้อผ่อสัก” มีคำเรียกพระนามเต็มของพระองค์ว่า หู้ฝ่าเหวยถวอผูซ่า (护法韦陀菩萨) หมายถึง พระโพธิสัตว์ผู้พิทักษ์ปกป้องพระธรรมแห่งพุทธศาสนา นอกจากนี้ ยังมีผู้นิยมเรียกท่านในอีกชื่อหนึ่งว่า พระเวทโพธิสัตว์

joker123

พระสกันทโพธิสัตว์ เป็นมหาเทพสำคัญอีกองค์หนึ่งที่หลายคนเคยเห็นมาแล้ว แต่กลับมีผู้ที่ทราบความหมายและที่มาของท่านไม่มากนัก พระสกันทโพธิสัตว์มีหน้าที่เฝ้าอารักขาพระพุทธศาสนา ซึ่งจะสามารถแลเห็นท่านได้เมื่อพุทธศาสนิกชนเข้าสู่บริเวณตัววัด เพราะภายในวัดทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนั้น วิหารต้นจะอยู่เบื้องหน้า

ภายในนั้น จะมีองค์พระเมตไตรยโพธิสัตว์เป็นองค์ประธาน ด้านข้างเรียงรายด้วยท้าวจตุโลกบาล และก่อนที่จะก้าวผ่านวิหารต้นนั้น ด้านหลังขององค์พระอารยเมตไตรยจะประทับยืนไว้ด้วยพระโพธิสัตว์องค์หนึ่ง นั้นก็คือ “พระสกันทโพธิสัตว์” หรือ “เหวยถวอผูซ่า”(อุ่ยท้อผ่อสัก)

พระนามของพระสกันทโพธิสัตว์นั้น มีความหมายว่า ผู้มีอานุภาพสนองคุณและพิทักษ์ปกป้องพระพุทธศาสนา ดังนั้น จะเห็นว่า พระสกันทโพธิสัตว์จะแต่งกายด้วยชุดของนักรบขุนศึกจีน สวมชุดเกราะสีทองอย่างงดงามอร่ามตา สีหน้าและแววตาเข้มแข็ง บุคลิคท่วงท่าอาจสง่างามส่วนใหญ่จะสร้างอยู่ในลักษณะประทับยืน พระหัตถ์ซ้ายจับด้ามกระบี่ปักลงค้ำยันกับพื้น พระหัตถ์ขวาเท้าสะเอวอย่างผึ่งผาย

สล็อต

ตำนานเกี่ยวกับที่มาขององค์พระสกันทโพธิสัตว์ บ้างกล่าวว่า ท่านก็คือ “พระขันธกุมาร” ผู้เป็นโอรสของพระอิศวรแห่งศาสนาฮินดู จึงมีฐานะเป็นดั่งเทพองค์หนึ่งของชาวอินเดีย แต่ภายหลังได้ทรงเปลี่ยนพระทัยหันมานับถือพระพุทธศาสนา โดยปวารณาตัวเป็นพุทธมามกะ แต่เนื่องจากท่านมีฐานะอันสูงส่ง และเป็นเทพอยู่แล้ว ดังนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงโปรดให้ท่านช่วยดูแลและรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป เพราหน้าที่อื่น ๆ นั้นมีปวงเทพหลายองค์อยู่แล้ว การพิทักษ์พระศาสนาจึงเป็นภาระอันยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่ง ทำให้พระสกันทโพธิสัตว์จึงต้องสวมชุดขุนศึกและเตรียมพร้อมรบอยู่ตลอดเวลา

นอกจากนี้ บางตำนานยังกล่าวว่า เดิมทีนั้น ท่านเป็นบุตรของพราหมณ์ที่มีฐานะสกุลวงศ์ชั้นสูง แต่เมื่อได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ก็บังเกิดจิตเลื่อมใส แต่ติดขัดที่เป็นชนชั้นพราหมณ์จึงไม่อาจโกนศรีษะได้ ดังนั้น พระพุทธองค์จึงทรงโปรดให้ท่านทำหน้าที่ในการเฝ้าอารักขาคุ้มครองพระพุทธศาสนาสืบแทน เพื่อให้วัดวาอารามทั้งหมด ไม่ว่าจะสร้างขึ้นเมื่อใดให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย

สล็อตออนไลน์

พระนามของพระสกันทโพธิสัตว์นั้น มีความหมายว่า ผู้มีอานุภาพสนองคุณและพิทักษ์ปกป้องพระพุทธศาสนา ดังนั้น จะเห็นว่า พระสกันทโพธิสัตว์จะแต่งกายด้วยชุดของนักรบขุนศึกจีน สวมชุดเกราะสีทองอย่างงดงามอร่ามตา สีหน้าและแววตาเข้มแข็ง บุคลิคท่วงท่าอาจสง่างามส่วนใหญ่จะสร้างอยู่ในลักษณะประทับยืน พระหัตถ์ซ้ายจับด้ามกระบี่ปักลงค้ำยันกับพื้น พระหัตถ์ขวาเท้าสะเอวอย่างผึ่งผาย

ตำนานเกี่ยวกับที่มาขององค์พระสกันทโพธิสัตว์ บ้างกล่าวว่า ท่านก็คือ “พระขันธกุมาร” ผู้เป็นโอรสของพระอิศวรแห่งศาสนาฮินดู จึงมีฐานะเป็นดั่งเทพองค์หนึ่งของชาวอินเดีย แต่ภายหลังได้ทรงเปลี่ยนพระทัยหันมานับถือพระพุทธศาสนา โดยปวารณาตัวเป็นพุทธมามกะ แต่เนื่องจากท่านมีฐานะอันสูงส่ง และเป็นเทพอยู่แล้ว

ดังนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงโปรดให้ท่านช่วยดูแลและรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป เพราหน้าที่อื่น ๆ นั้นมีปวงเทพหลายองค์อยู่แล้ว การพิทักษ์พระศาสนาจึงเป็นภาระอันยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่ง ทำให้พระสกันทโพธิสัตว์จึงต้องสวมชุดขุนศึกและเตรียมพร้อมรบอยู่ตลอดเวลา

jumboslot

นอกจากนี้ บางตำนานยังกล่าวว่า เดิมทีนั้น ท่านเป็นบุตรของพราหมณ์ที่มีฐานะสกุลวงศ์ชั้นสูง แต่เมื่อได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ก็บังเกิดจิตเลื่อมใส แต่ติดขัดที่เป็นชนชั้นพราหมณ์จึงไม่อาจโกนศรีษะได้ ดังนั้น พระพุทธองค์จึงทรงโปรดให้ท่านทำหน้าที่ในการเฝ้าอารักขาคุ้มครองพระพุทธศาสนาสืบแทน เพื่อให้วัดวาอารามทั้งหมด ไม่ว่าจะสร้างขึ้นเมื่อใดให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย

slot

พระสกันทโพธิสัตว์ เป็นมหาเทพสำคัญอีกองค์หนึ่งที่หลายคนเคยเห็นมาแล้ว แต่กลับมีผู้ที่ทราบความหมายและที่มาของท่านไม่มากนัก พระสกันทโพธิสัตว์มีหน้าที่เฝ้าอารักขาพระพุทธศาสนา ซึ่งจะสามารถแลเห็นท่านได้เมื่อพุทธศาสนิกชนเข้าสู่บริเวณตัววัด เพราะภายในวัดทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนั้น วิหารต้นจะอยู่เบื้องหน้า ภายในนั้น จะมีองค์พระเมตไตรยโพธิสัตว์เป็นองค์ประธาน ด้านข้างเรียงรายด้วยท้าวจตุโลกบาล และก่อนที่จะก้าวผ่านวิหารต้นนั้น ด้านหลังขององค์พระอารยเมตไตรยจะประทับยืนไว้ด้วยพระโพธิสัตว์องค์หนึ่ง นั้นก็คือ “พระสกันทโพธิสัตว์” หรือ “เหวยถวอผูซ่า”(อุ่ยท้อผ่อสัก)

This entry was posted in Slot and tagged , , , . Bookmark the permalink.