ฉือกั๋วเทียนหวาง

ท้าวธตรฐมหาราช(Dhritarastra) หรือ ฉือกั๋วเทียนหวาง (持国天王) หมายถึง มหาราชาผู้พิทักษ์ปกป้องประเทศ นามเดิมของท่านคือ ตัวหลัวจา (多罗吒) หรือบ้างก็เรียกว่า หมอลี่โซ่ว (魔礼寿) กล่าวกันว่า ภายหลังจากที่ท้าวธตรฐมหาราชได้ปวารณาตัวเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาแล้วนั้น

joker123

พระพุทธองค์ทรงมอบหมายให้ท่านมีหน้าที่ในการคุ้มครองอาณาจักรหรือดินแดนใด ๆ ที่นับถือในพระพุทธศาสนาให้มีแต่ความสงบสุขและร่มเย็น โดยท้าวธตรฐมหาราชได้ปกครองประจำตำแหน่งบูรพา(ทิศตะวันออก) ของเขาซวีหมีซาน(เขาพระสุเมรุ) บนผืนแผ่นดินแห่งทองคำ

ในวัดวาอารามทั่วไป จะต้องประดิษฐานท้าวจตุโลกบาลไว้ ณ วิหารต้น ซึ่งเป็นวิหารแห่งแรกที่ทุกคนที่เข้าสู่บริเวณตัววัดจะต้องผ่านเป็นลำดับแรก ความหมายของท้าวจตุโลกบาลจึงเปรียบประหนึ่งการอารักขาคุ้มครองอาณาบริเวณตัววัดที่อยู่ด้านใน ให้มีความปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง

ลักษณะของท้าวธตรฐมหาราชนั้น แต่งกายด้วยชุดนักรบสวมชุดเกราะดั่งแม่ทัพใหญ่ มีพระพักตร์สีขาว พระหัตถ์ทรงถือเครื่องดนตรีจีนชนิดหนึ่งที่คล้ายกับพิณสี่สาย เรียกกันว่า ผีผา ยามใดที่ดีดผีผาขึ้นมา เสียงดนตรีจะบังเกิดเป็นท่วงทำนองอันกึกก้อง สำหรับประเทศใดที่นับถือในพระพุทธศาสนา เสียงดนตรีนั้นจะมีความไพเราะ แต่สำหรับอาณาจักรใดที่คิดทำลายประเทศแห่งพระพุทธศาสนา เสียงดนตรีจะกลีบกลายมาเป็นลูกไฟดวงใหญ่จำนวนมากมายที่ตกลงมาจากฟากฟ้า ด้วยเหตุนี้ ท้าวธตรฐมหาราชจึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์แห่งการควบคุมภูมิอากาศบนโลกมนุษย์

สล็อต

เสียงดนตรีของผีผาที่ดังเป็นท่วงทำนองอันไพเราะนั้น จึงตรงกับอักษรจีนว่า เถียว (调) ที่แปลว่า จังหวะทำนอง ดังนั้น ในอักษรมงคล เฟิงเถียวอวี่ซุ่น(风调雨顺) ซึ่งหมายถึง สะดวกราบรื่นและสำเร็จดั่งใจหมาย ตัวอักษร เถียว(调) ในที่นี้จึงหมายถึง ท้าวธตรฐมหาราช(ฉือกั๋วเทียนหวาง)

ตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับท้าวธตรฐมหาราช มีปรากฏในเทพนิยายอิงพงศาวดารเรื่อง เฟิงเสินเอี่ยนอี้ (พงศาวดารประกาศิตสวรรค์ตั้งเทพเจ้า) เล่าถึงพญาอสูรสี่พี่น้องที่เฝ้ารักษาด่านเจียเมิ่งกวน โดยมีอสูร “หมอลี่โซ่ว” เป็นพี่ใหญ่ ที่เป็นผู้นำพี่น้องอสูรทั้งสี่ในการทำสงคราม และมีผีผาเป็นอาวุธที่ใช้แผ่พลังคลื่นเสียงทำลายศัตรู ส่วนในตำนานเรื่องไซอิ๋วนั้น มีกล่าวถึงท้าวจตุโลกบาลว่าได้เข้าร่วมกับกองทัพสวรรค์เข้าล้อมจับกุมตัวซุนหงอคง(เห้งเจีย)

สล็อตออนไลน์

สมัยพระเจ้าโจ้วหวางแห่งราชวงศ์ซังทรงครองราชย์อยู่ประมาณ ก่อน ค.ศ. ๑๐๒๘ ที่เมืองเฉาเกอ พระองค์ไม่ทรงตั้งอยู่ในความยุติธรรม ราษฎรต่างเดือดร้อนกันทั่ว พวกขุนนางกราบทูลก็ไม่ทรงฟัง กลับกริ้วลงโทษถึงแก่ชีวิต บรรดาเหล่าหัวเมืองต่างแข็งเมือง พระองค์จึงส่งกองทัพไปปราบ โดยเฉพาะที่เมืองซีกี มีพระเจ้าโจวอู่หวางแข็งเมือง พระเจ้าโจ้วหวางจึงทรงส่งกองทัพไปปราบ ขณะที่มีการรบติดพันอยู่นั้น ฝ่ายเมืองเฉาเกอกำลังกองทัพมีน้อย นายทัพใหญ่จึงให้พี่น้องแซ่หมัวหลี่สี่คนผู้รักษาป้อมด่านอยู่ที่เกียเหมงกวน ยกทัพไปช่วย ผู้พี่เป็นนายด่านชื่อ หมัวหลี่ชิง คนที่สองชื่อ หมัวหลี่หุง คนที่สามชื่อ หมัวหลี่ไห่ คนสุดท้องชื่อ หมัวหลี่โส่ว

ทั้งสี่คนพี่น้องต่างมีวิชาเวทมนตร์และอาวุธวิเศษแตกต่างกัน หมัวหลี่ชิงถือกระบี่สลักเป็นอักษรสี่ตัวคือ ดินน้ำลมไฟ หากโยนขึ้นไปจะกลายเป็นงู เป็นเมฆหมอก เป็นลมพายุ เป็นไฟต่างๆและมีกระบองวิเศษคู่หนึ่งด้วย หมัวหลี่หุง มีร่มเป็นอาวุธวิเศษกางขึ้นเมื่อใดจะมืดไปทั่วท้องฟ้าและมีทวนเป็นอาวุธด้วย หมัวหลี่ไห่มีพินและปรอทโยนขึ้นไปจะกลายเป็นช้างเผือกยักษ์ไล่แทงข้าศึกและกินคน ใครมีฤทธิ์ก็สู้ไม่ได้ ส่วนน้องคนสุดท้องหมัวหลี่โส่วมีอาวุธวิเศษเช่นกัน

jumboslot

ในสนามรบ ปรากฏว่า หวงเทียนหัว บุตรหวงเฟยหู่ฆ่าหมัวหลี่ชิงตาย ส่วนอีกสามคนถูกเอียวเจี้ยนฆ่าด้วยอาวุธวิเศษเป็นเหล็กเพชรแท่งยาวสิบนิ้ว

ชื่อนายทหารทั้งสี่คนมีอยู่ในรายชื่อเฟิงเสินเอียนอี้จำนวน ๓๖๕ คนด้วย เมื่อเสร็จสิ้นการสงคราม เจียงไท่กงจึงประกอบพิธีเรียกดวงวิญญาณของทั้ง ๓๖๕ ดวงให้มารับรางวัลและการลงโทษ ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเจ้าโจ้วหวางถือว่ามีความซื่อสัตย์ต่อเจ้านายจนตัวตาย ส่วนผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเจ้าโจวอู่หวางถือว่ามีความกตัญญูต่อเจ้านายและมีความซื่อสัตย์ต่อแผ่นดิน ข้างพี่น้องแซ่หมัวหลี่ ได้รับความดีความชอบในฐานะที่มีความซื่อสัตย์ต่อเจ้านายของตน จึงได้รับตำแหน่งเป็น เทียนอ๋อง ทั้งสี่ทิศ คือ

๑. หมัวหลี่ชิง เป็น จงเต๋งเทียนอ๋อง หรือ เจิงฉางเทียนหวาง 增长天 or 留博叉天 เป็นผู้บันดาลให้ ลม พัดถูกต้องตามฤดูกาล ประจำอยู่ทางทิศใต้ ทรงถือดาบ ทรงชุดสีน้ำเงิน

๒. หมัวหลี่หุง เป็น ก๋งบกเทียนอ๋อง หรือ ก่วงมู่เทียนหวาง 广目天 or 毗琉璃天 ทรงกำกับดูแลเรื่องไฟ ประจำอยู่ทางทิศตะวันตก ทรงถือรูปงู หรือถะเจดีย์หรือไข่มุก ทรงชุดสีแดง

slot

๓. หมัวหลี่ไห่ เป็น โตบุ๋นเทียนอ๋อง หรือ ตั๋วเหวินเทียนหวาง 多闻天 or 毗沙门天 ทรงเป็นผู้กำกับดูแลเรื่องน้ำและฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามของพืชพรรณธัญญาหาร ประจำอยู่ทางทิศเหนือ ทรงถือร่ม ทรงชุดสีเหลือง

๔. หมัวหลี่โส่ว เป็น ไท่ก๊กเทียนอ๋อง หรือ ฉือกั๋วเทียนหวาง 国天 or 多罗吒天 ทรงเป็นผู้กำกับดูแลเรื่องพื้นดิน ประจำอยู่ทางทิศตะวันออก ทรงถือพิน ทรงชุดสีขาว

มีคำกล่าวว่า “เฟิงเตี๋ยวอวี่ซุ่น” คำว่าเฟิงออกเสียงคล้าย คม จึงถือดาบ คำว่า เตี๋ยวออกเสียงคล้ายดนตรีจึงถือพิน คำว่าอวี่ออกเสียงคล้ายฝนจึงถือร่ม คำว่าซุ่น เป็นมังกรแดง

This entry was posted in Slot and tagged , , , . Bookmark the permalink.