กว่างมู่เทียนหวาง

ท้าววิรูปักษ์มหาราช (Virupaksa) หรือกว่างมู่เทียนหวาง (广目天王)หมายถึง มหาราชาผู้พิทักษ์ปกป้องอาณาประชาราษฏร์ นามเดิมของท่านคือ ผีหลิวปอชา (毗留播叉) หรือบ้างเรียกในชื่ออสูรว่า หมอหลี่หง (魔礼红) ภายหลังจากที่ท้าววิรูปักษ์มหาราชได้ปวารณาตัวเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนา

joker123

พระพุทธองค์ได้ทรงหมายหน้าที่ให้ท่านมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลอาณาประชาราษฏร์ให้ตั่งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดี ด้วยท่านเป็นผู้ที่มีดวงตาที่สาม จึงสามารถมองเห็นได้กว้างไกลนับพันลี้ และสามารถล่วงรู้การกระทำของมนุษย์โลกทุกรูปนาม โดยท้าววิรูปักษ์มหาราชได้ปกครองประจำตำแหน่งประจิม (ทิศตะวันตก) ของเขา ซวีหมีซาน(เขาสุเมรุ) บนผืนแผ่นดินแห่งเงินขาว

ลักษณะของท้าววิรูปักษ์มหาราชนั้น แต่งกายด้วยชุดนักรบสวมชุดเกราะดั่งแม่ทัพใหญ่ มีพระพักตร์สีแดง รอบ ๆ แขนเสื้อของพระกรข้างขวา จะมีมังกรสีแดงรัดพันอยู่โดยรอบ(บ้างมีการสร้างรูปเคารพของท่านให้เป็นงูสีแดงแทน) ส่วนพระกรข้างซ้ายจะยกชูขึ้นเสมอ ในฝ่าพระหัตถ์จะมีไข่มุก(อัญมณี) วิเศษที่ส่องประกายแวววาว (ความหมายของไข่มุกที่มีลักษณะทรงกลม ยังเปรียบแทนโลกมนุษย์เช่นกัน) กล่าวกันว่าด้วยเพราะท่านมีสายตากว้างไกล

สล็อต

จึงล่วงรู้การกระทำของมนุษย์ว่า ผู้ใดบ้างที่ดูหมิ่นดูแคลนพระพุทธศาสนา มังกร(งู) สีแดง ที่เลื้อยอยู่บนพระกรจะพุ่งเข้าไปรัดพันและจับตัวผู้นั้นมาลงทัณฑ์ ต่อมามีผู้เห็นว่าลักษณะของมังกรหรืองูไม่น่าดู จึงเปลี่ยนมาเป็น “เชือกสีแดง” แทน

นอกจากนี้ ในบันทึกโบราณที่กล่าวถึงท้าววิรูปักษ์มหาราชจะจับตัวจิ้งจอกลายชนิดหนึ่งเอาไว้ เรียกว่าตัว “หูเตียว”(狐貂)และในภาษาโบราณสัตว์ตัวนี้จะเรียกว่า “เซิ่น”(蜃) ทำให้ในเวลาต่อมา อักษรตัว “เซิ่น” ถูกมองว่า มีเสียงคล้ายคลึงกับตัว “ซุ่น” (顺)ที่แปลว่า สะดวกราบรื่น จึงถูกนำมาใช้ผสมรวมกับคำอื่น ๆ จนกลายมาเป็นอักษรมงคลดังกล่าว

ดังนั้น อักษรมงคลคำว่า เฟิงเถียวอวี่ซุ่น (风调雨顺)ที่หมายถึง สะดวกราบรื่นและสำเร็จดั่งใจหมาย นั้น อักษร “ซุ่น” (顺)ในที่นี้ จึงหมายถึง ท้าววิรูปักษ์มหาราช (กว่างมู่เทียนหวาง)

ตำนานเกี่ยวกับท้าววิรูปักษ์มหาราช มีปรากฏในเทพนิยายอิงพงศาวดารเรื่อง เฟิงเสินเอี่ยนอี้ (พงศาวดารประกาศิตสวรรค์ตั้งเทพเจ้า) และเรื่อง ไซอิ๋ว (บันทึกท่องตะวันตก) เช่นเดียวกับท้าวจตุโลกบาลองค์อื่น ๆ ดังที่กล่าวไว้แล้วก่อนหน้านี้

สล็อตออนไลน์

สมัยพระเจ้าโจ้วหวางแห่งราชวงศ์ซังทรงครองราชย์อยู่ประมาณ ก่อน ค.ศ. ๑๐๒๘ ที่เมืองเฉาเกอ พระองค์ไม่ทรงตั้งอยู่ในความยุติธรรม ราษฎรต่างเดือดร้อนกันทั่ว พวกขุนนางกราบทูลก็ไม่ทรงฟัง กลับกริ้วลงโทษถึงแก่ชีวิต บรรดาเหล่าหัวเมืองต่างแข็งเมือง พระองค์จึงส่งกองทัพไปปราบ โดยเฉพาะที่เมืองซีกี มีพระเจ้าโจวอู่หวางแข็งเมือง พระเจ้าโจ้วหวางจึงทรงส่งกองทัพไปปราบ ขณะที่มีการรบติดพันอยู่นั้น ฝ่ายเมืองเฉาเกอกำลังกองทัพมีน้อย นายทัพใหญ่จึงให้พี่น้องแซ่หมัวหลี่สี่คนผู้รักษาป้อมด่านอยู่ที่เกียเหมงกวน ยกทัพไปช่วย ผู้พี่เป็นนายด่านชื่อ หมัวหลี่ชิง คนที่สองชื่อ หมัวหลี่หุง คนที่สามชื่อ หมัวหลี่ไห่ คนสุดท้องชื่อ หมัวหลี่โส่ว

jumboslot

ทั้งสี่คนพี่น้องต่างมีวิชาเวทมนตร์และอาวุธวิเศษแตกต่างกัน หมัวหลี่ชิงถือกระบี่สลักเป็นอักษรสี่ตัวคือ ดินน้ำลมไฟ หากโยนขึ้นไปจะกลายเป็นงู เป็นเมฆหมอก เป็นลมพายุ เป็นไฟต่างๆและมีกระบองวิเศษคู่หนึ่งด้วย หมัวหลี่หุง มีร่มเป็นอาวุธวิเศษกางขึ้นเมื่อใดจะมืดไปทั่วท้องฟ้าและมีทวนเป็นอาวุธด้วย หมัวหลี่ไห่มีพินและปรอทโยนขึ้นไปจะกลายเป็นช้างเผือกยักษ์ไล่แทงข้าศึกและกินคน ใครมีฤทธิ์ก็สู้ไม่ได้ ส่วนน้องคนสุดท้องหมัวหลี่โส่วมีอาวุธวิเศษเช่นกัน

ในสนามรบ ปรากฏว่า หวงเทียนหัว บุตรหวงเฟยหู่ฆ่า

หมัวหลี่ชิงตาย ส่วนอีกสามคนถูกเอียวเจี้ยนฆ่าด้วยอาวุธวิเศษเป็นเหล็กเพชรแท่งยาวสิบนิ้ว

ชื่อนายทหารทั้งสี่คนมีอยู่ในรายชื่อเฟิงเสินเอียนอี้จำนวน ๓๖๕ คนด้วย เมื่อเสร็จสิ้นการสงคราม เจียงไท่กงจึงประกอบพิธีเรียกดวงวิญญาณของทั้ง ๓๖๕ ดวงให้มารับรางวัลและการลงโทษ ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเจ้าโจ้วหวางถือว่ามีความซื่อสัตย์ต่อเจ้านายจนตัวตาย ส่วนผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเจ้าโจวอู่หวางถือว่ามีความกตัญญูต่อเจ้านายและมีความซื่อสัตย์ต่อแผ่นดิน ข้างพี่น้องแซ่หมัวหลี่ ได้รับความดีความชอบในฐานะที่มีความซื่อสัตย์ต่อเจ้านายของตน จึงได้รับตำแหน่งเป็น เทียนอ๋อง ทั้งสี่ทิศ คือ

slot

๑. หมัวหลี่ชิง เป็น จงเต๋งเทียนอ๋อง หรือ เจิงฉางเทียนหวาง 增长天 or 留博叉天 เป็นผู้บันดาลให้ ลม พัดถูกต้องตามฤดูกาล ประจำอยู่ทางทิศใต้ ทรงถือดาบ ทรงชุดสีน้ำเงิน

๒. หมัวหลี่หุง เป็น ก๋งบกเทียนอ๋อง หรือ ก่วงมู่เทียนหวาง 广目天 or 毗琉璃天 ทรงกำกับดูแลเรื่องไฟ ประจำอยู่ทางทิศตะวันตก ทรงถือรูปงู หรือถะเจดีย์หรือไข่มุก ทรงชุดสีแดง

๓. หมัวหลี่ไห่ เป็น โตบุ๋นเทียนอ๋อง หรือ ตั๋วเหวินเทียนหวาง 多闻天 or 毗沙门天 ทรงเป็นผู้กำกับดูแลเรื่องน้ำและฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามของพืชพรรณธัญญาหาร ประจำอยู่ทางทิศเหนือ ทรงถือร่ม ทรงชุดสีเหลือง

๔. หมัวหลี่โส่ว เป็น ไท่ก๊กเทียนอ๋อง หรือ ฉือกั๋วเทียนหวาง 持国天 or 多罗吒天 ทรงเป็นผู้กำกับดูแลเรื่องพื้นดิน ประจำอยู่ทางทิศตะวันออก ทรงถือพิน ทรงชุดสีขาว

มีคำกล่าวว่า “เฟิงเตี๋ยวอวี่ซุ่น” คำว่าเฟิงออกเสียงคล้าย คม จึงถือดาบ คำว่า เตี๋ยวออกเสียงคล้ายดนตรีจึงถือพิน คำว่าอวี่ออกเสียงคล้ายฝนจึงถือร่ม คำว่าซุ่น เป็นมังกรแดง

This entry was posted in Slot and tagged , , , . Bookmark the permalink.