Daily Archives: August 19, 2021

เทพเจ้ากวนอู

เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ชาวภูเก็ต เรียก กวนเต้กุ๊น กวนคือแซ่ เต้กุ๊น เป็นคำยกย่อง ชื่อเต็มคือ เอียดเที๊ยนไต่เต่ อันเป็นยศฐาบรรดาศักดิ์ joker123 ท่านเกิดในตระกูลสามัญชนมีนามเดิมว่าฉางเซิน (เชียงเฮง) เกิดวันอังคารที่ 13 เดือนห้า ปีขาล ค.ศ. 161 ตำบลไก่เหลียง มณฑล ซานซี (ซั่วไซ) รูปร่างลักษณะของท่าน สูงใหญ่ หน้าแดง คิ้วดก ตาดำ หนวดเครายาว น้ำเสียงดังกังวาล อุปนิสัยรักษาคำพูดด้วยชีวิต รักคุณธรรม ชอบการอ่านหนังสือ สำหรับหนังสือที่อ่านประจำ ชื่อหนังสือ “ซุนซิว” และมีความสามารถในการรบ ท่านได้เข้ารับราชการจนได้ตำแหน่ง เจ้าเมืองเก็งจิ้ว ( … Continue reading

Posted in Slot | Tagged , , , | Comments Off on เทพเจ้ากวนอู

จ้อสู่ก๊ง

ท่านจ้อสู่ก๊ง เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังของจีนที่ผู้คนให้ความเคารพนับถืออย่างมาก ท่านจ๊อสู้ก๊งเป็นชาวจีนฮกเกี้ยน เดิมแซ่ตัน ต่อมาได้ออกบวชในพุทธศาสนาและออกธุดงค์ในป่า แล้วไปเจอถ้ำแห่งหนึ่งในป่า ชาวบ้านขนานนามว่าเป็นถ้ำน้ำทิพย์ มีน้ำตกสวยงามไหลออกมา ท่านเห็นเป็นบริเวณที่ดีจึงปักกรดจำพรรษาอยู่ในถ้ำนั้น ตลอดจนละสังขาร ชนในรุ่นหลังเชื่อว่าสถานที่แห่งนั้นศักดิ์สิทธิ เพราะเป็นบริเวณที่ท่านละสังขาร จึงได้สร้างวัดขึ้นให้ท่านบริเวณนั้น และยกย่องท่านว่าเป็น “เชงจุ้ยจ๊อซื๊อ” เชงจุ้ย หมายความว่า น้ำบริสุทธิ์ joker123 เป็นภิกษุที่บำเพ็ญตบะอย่างแรงกล้า ละซึ่งสิ่งทางโลกทั้งปวงจนถึงวันที่ท่านละสังขาร เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย คำว่าจ๊อสู้ก๊งแปลเป็นไทยก็คือคำว่า “หลวงปู่” ตามพุทธศาสนามหายานจะมีองค์ที่เรียกว่าจ๊อสู้ก๊งอยู่ 2 องค์ องค์หนึ่งชื่อว่า เชงจุ้ยจ๊อซื๊อ อีกองค์หนึ่งชื่อว่า ซัมเผียจ๊อซื๊อ “ศาลเจ้าฮกหงวนก้ง” หรือ “จอซู้ก๋งอ่ำ” ศาลเจ้าเล็ก ๆ ตั้งอยู่บริเวณ วงเวียนสุรินทร์ (หอนาฬิกา) หลายคนที่เคยไปทานหมี่ต้นโพธิ์ … Continue reading

Posted in Slot | Tagged , , , | Comments Off on จ้อสู่ก๊ง

หมอฮูโต๋

ท่านเป็นบุคคลในแคว้นเว่ย ช่วงสมัยสามก๊กกล่าวว่า เป็นเทพองค์หนึ่ง เมื่อมาจุติลงบนโลกมนุษย์จึงรักษาผู้ป่วยได้อย่างเนรมิต โจโฉเข้าใจท่านผิด จึงสั่งขังท่านในคุก จนกระทั่งท่านตายในคุก แต่กล่าวไว้อีกว่าเป็นเรื่องแกล้งตาย เพราะท่านได้ซ่อนร่างไว้อีกที่หนึ่ง เพื่อบำเพ็ญฌาน ส่วนร่างที่ตายในคุกเป็นร่างเก่า หมอฮูโต๋นอกจากเป็นปรมาจารย์ทางการแพทย์จีนแล้ว ยังมีวิชาเต๋าสูงอีกด้วย joker123 ปัจจุบันจึงมีท่ามวยหมอฮูโต๋ให้ผู้คนฝึก เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีอายุยืน จัดว่าเป็นเทพแห่งการแพทย์ ฮัวโต๋เป็นหมอที่มีจรรยาแพทย์ รักษาคนโดยไม่หวังตอบแทนตั้งแต่ชาวบ้านจนถึงคนใหญ่คนโต เป็นที่เลื่องลือไปทั่วแผ่นดินจีน ในสมัยที่ซุนเซ็กครองแคว้นกังตั๋ง จิวท่าย ทหารเอกของซุนเซ็กช่วยซุนกวนฝ่าวงล้อมของกลุ่มโจรป่า จิวท่ายพาซุนกวนฝ่าวงล้อมไปได้ แต่ตนเองต้องอาวุธโจรนับสิบกว่าแผล งีห้วนแนะนำฮัวโต๋ให้มารักษาจิวท่าย ซุนเซ็กจึงได้เชิญตัวมารักษา ใช้เวลาแค่ 3 เดือน บาดแผลก็หายสนิท ครั้งหนึ่งกวนอูได้ยกทัพมาตีเมืองอ้วนเซียที่มีโจหยิน ทหารเอกโจโฉรักษาไว้อยู่ กวนอูถูกลูกเกาทัณฑ์อาบยาพิษของข้าศึกที่ไหล่ขวาจึงต้องถอนทัพกลับค่าย กวนเป๋งเป็นผู้ไปตามตัวฮัวโต๋มาช่วยรักษา โดยการผ่าเนื้อที่ไหล่แล้วเอายาใส่และเย็บเนื้อให้เป็นเหมือนเดิม โดยที่กวนอูไม่แสดงอาการเจ็บปวดให้เห็น กวนอูได้สรรเสริญว่าฮัวโต๋เป็นหมอเทวดา ฝ่ายฮัวโต๋ได้ชื่นชมกวนอูว่า เป็นคนไข้ที่อดทนต่อความเจ็บปวดได้ดี … Continue reading

Posted in Slot | Tagged , , , | Comments Off on หมอฮูโต๋

พระโพธิสัตว์กวนอิม

ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นเพียงตำนานหนึ่ง ที่แพร่หลายตำนานหนึ่งเท่านั้น ซึ่งประวัติพระโพธิสัตว์กวนอิมในตำนานนี้ มีดังต่อไปนี้ พระโพธิสัตว์กวนอิมเดิมเป็นเทพธิดาที่มาจุติยังโลกมนุษย์ เพื่อมาช่วยปลดเปลี้องทุกข์ภัยแก่มวลมนุษย์ ท่านเป็นราชธิดาองค์ที่สามของกษัตริย์เมี่ยวจวง joker123 ซึ่งกษัตริย์เมี่ยวจวงมีราชธิดา 3 องค์ องค์โตชื่อ เมี่ยวอิม องค์รองชื่อ เมี่ยวหยวน องค์ที่สามชื่อ เมี่ยวซ่าน คือ พระโพธิสัตว์กวนอิมนั่นเอง ตอนเยาว์วัย ท่านเป็นพุทธมามกะ มีความรู้แจ้งในหลักพุทธธรรมอย่างลึกซึ้ง ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะบำเพ็ญภาวนา เพื่อความหลุดพ้นจากสังสารวัฏ ตอนนั้นพระเจ้าเมี่ยวจวงไม่เห็นด้วยกับความประสงค์ของราชธิดา จะบังคับให้เลือกราชบุตรเขย เพื่อจะได้สืบทอดราชบังลังค์ต่อไป แต่องค์หญิงสามไม่สนพระทัยเรื่องลาภยศสรรเสริญอันจอมปลอม ซึ่งแม้จะถูกพระบิดาดุด่าอย่างไร องค์หญิงก็ไม่เคยนึกโกรธเคืองแต่อย่างใด “เจ้าแม่กวนอิม” มีประวัติและตำนานเกี่ยวข้องกับประชาชนเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบหลักฐานทางวรรณกรรม และประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวความเป็นมาหลายตำนาน “เจ้าแม่กวนอิม” เป็นพระโพธิสัตว์ที่มีจิตใจเมตตาต่อชาวโลกตามหลักของพระพุทธศาสนานิกายมหายาน เชื่อว่าตำนานประวัติของเจ้าแม่กวนอิมเกี่ยวข้องกับความทุกข์ยากของคนสมัยก่อนที่พบเจอกับภาวะภัยสงครามอย่างยาวนาน การนับถือพระโพธิสัตว์ต่างๆ จึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจยามเผชิญทุกข์ยาก … Continue reading

Posted in Slot | Tagged , , , | Comments Off on พระโพธิสัตว์กวนอิม