Daily Archives: August 18, 2021

เง็กเซียนอ่องเต้

องค์เง็กเซียนฮ่องเต้ หรือ เหล่าโจ๊วกง, เง็กอ๊วงไต่ตี่, เทียนฮ๊วง, หรือที่รู้จักกันในนามว่า “ทีกง” มีความหมายคือ พ่อฟ้า พระองค์ทรงพระราชสมภพในวันที่ 9 เดือน 1 (ตามปฏิทินจีน) และมีการฉลอง วันคล้ายวันประสูติเป็นประจำทุกปี และในวันที่ 6 เดือน 11 (ตามปฏิทินจีน) ถือเป็นวันสถาปนาให้ดำรงตำแหน่ง เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ และ ได้มีการเฉลิมฉลองไปทั่วทั้ง 3 ภพคือ เทวโลก, มนุษย์โลก และยมโลก ผู้คนจะทำการบวงสรวงและกราบไหว้กัน เป็นประจำทุกปี joker123 นอกจากนี้ยังรู้จักกันในนาม ยวี้ หวัง ต้า ตี้ เป็น คำเฉพาะที่ศาสนาเต๋าใช้เรียก … Continue reading

Posted in Slot | Tagged , , , | Comments Off on เง็กเซียนอ่องเต้

ตันเซ่งอ๋อง

ตันงวนก๊ง เป็นทหารเอกคนหนึ่งของพระเจ้าแผ่นดินในสมัยราชวงศ์ถัง ได้รับพระบัญชาจากองค์จักรพรรดิ ให้ไปรบกับพวกข้าศึกนอกกำแพงเมือง ที่เข้ามารุกรานบริเวณทางตอนใต้ของจีนแถบมณฑลฮกเกี้ยนในปัจจุบัน ในช่วงเวลานั้น มณฑลฮกเกี้ยน เต็มไปด้วยป่าเขาลำเนาไพร เป็นที่ค่อนข้างห่างไกลความเจริญ ผู้คนอยู่น้อย พวกขาศึกนอกกำแพงเมือง มักจะเข้ามารุกรานอยู่เสมอ องค์จักรพรรดิจึงได้ส่งทหารเอกเข้าไปปราบปราม นามว่า “เฉินหยวนก๊วง” (เซิ่งหวางกง) หรือ ตันงวนก๊ง (อ่านตามภาษาฮกเกี้ยน) และปรากฏว่า สามารถปราบปรามพวกรุกราน ได้อย่างราบคาบ joker123 ฮ่องเต้จึงมีพระบัญชารับสั่งให้ ตันงวนก๊ง เป็นเจ้าเมืองประจำมณฑลฮกเกี้ยนที่นั่นเลย ท่านได้บุกเบิก พัฒนามณฑลฮกเกี้ยน ให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นพื้นที่ จังหวัดเตียงจิ๊ว ซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวง ของมณฑลฮกเกี้ยน จนพัฒนาขึ้นมาเป็นเมืองอันดับหนึ่ง ผู้คนในมณฑลฮกเกี้ยน จึงให้ความ เคารพนับถือท่านอย่างมาก โดยเฉพาะชาวจังหวัดเตียงจิ๊ว ถือว่าท่านเป็นพ่อเมืองอันดับหนึ่ง จนเมื่อท่านตายไป … Continue reading

Posted in Slot | Tagged , , , | Comments Off on ตันเซ่งอ๋อง