Daily Archives: August 14, 2021

ว่าด้วยเรื่องปางและพร

พระศิวะเทพปางกามันกามูรติ หมายถึงปางพระอิศวรทำลายพระกามเทพ กล่าวไว้ว่า พระกามเทพ อุทิศชีวิต เพื่อรักษาพระเป็นเจ้า ให้พ้นจากการรุกรานของอสูรที่ชื่อ “ทาราคา” ซึ่งเรื่องมีอยู่ว่าพระนางสตี ซึ่งเป็นลูกสาวของทักษะปาชาปติ ได้เข้าพิธีแต่งงานกับพระศิวะ ทั้งที่บิดารังเกียจ จึงไม่เต็มใจยกลูกให้นัก ครั้งเมื่อพระนางสตีได้เสด็จไปยังสถานที่ ที่บิดากำลังทำพิธีบูชายัญโดยไม่ได้รับเชิญ joker123 ผู้เป็นพ่อแสดงท่าทางรังเกียจ และพูดเชิงดูถูกลูกสาวตน นางจึงกระโดดเข้ากองไฟเพราะความเสียใจและอับอายยิ่งนัก ต่อมาพระศิวะทรงทราบเรื่องจึงทรงพิโรธ และได้เนรมิตร่างใหม่นามว่า “วีระภาดา” มาทำลายพิธีบูชายัญของผู้เป็นพ่อตา และบังคับให้ขอโทษ ยอมรับผิดต่อพระองค์ ที่เป็นต้นเหตุให้พระนางสตีสิ้นชีวิตลง พระศิวะทรงเสียพระทัยยิ่ง จึงหันมาบำเพ็ญสมาธิทรมานตน และตั้งพระทัยจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางโลก และตัณหาราคะ หรือรักหญิงใดอีกต่อไป แต่เหตุการณ์ในเวลานั้น ได้มีอสูรชื่อทาราคาได้อาละวาดสร้างความเดือดร้อนให้พระเป็นเจ้า และเหล่าเทวดา พระเจ้าต้องการทำลายอสูรตนนี้ และเพ่งมองถึงผู้ที่จะมาปราบอสูรตนนี้ได้ซึ่งก็คือ พระโอรสของพระศิวะเทพ เทพทั้งหลายได้ตกลงกันว่า ต้องการให้พระศิวะประทานโอรสเพื่อปราบอสูรตนนี้ แต่ไม่มีเทพองค์ใดกล้าที่จะไปเฝ้าทูลขอกับพระศิวะ … Continue reading

Posted in Slot | Tagged , , , | Comments Off on ว่าด้วยเรื่องปางและพร

พระโอรสของพระอิศวร

พระศิวะ ทรงเป็นพระบิดาของ พระพิฆเนศวร และ พระขันทกุมาร พระโอรส 2 พระองค์นี้ประสูติจาก พระนางปาราวตี หรือ พระแม่อุมา อัครมเหสีคู่บารมี ซึ่งก็ไม่ปรากฏว่าพระศิวะจะทรงมีโอรสธิดากับพระชายาอื่น ๆ อีกหรือไม่ พระโอรส 2 พระองค์ของพระศิวะนั้น ก็ไม่ใช่เทพธรรมดา ๆ แต่ทว่ามีความสำคัญ ต่อสวรรค์ และ โลก มิใช่น้อย joker123 พระพิฆเนศวรทรงเป็นมหาเทพที่มีเศียรเป็นช้างมีงาเดียว บรรดาพวกศิลปินทั้งหลาย ล้วนนับถือบูชาพระพิฆเนศวรกันเป็นที่แพร่หลาย จนถึงในปัจจุบัน และ กว้างขวางไปทั่วโลกด้วย แม้แต่ในบ้านเราก็สักการะบูชาพระพิฆเนศวรกันมิใช่น้อย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ ทรงเปี่ยมพระอัจฉริยภาพทางศิลปการประพันธ์ ก็ยังทรงนับถือพระพิฆเนศวร ได้ทรงโปรดให้สร้างเทวาลัยพระคเณศ ณ ศูนย์กลาง … Continue reading

Posted in Slot | Tagged , , , | Comments Off on พระโอรสของพระอิศวร