เทพธิดาหมากู

“เทพธิดาหมากู” (麻姑) เป็นชื่อนางฟ้าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดองค์หนึ่งของจีน เป็นนางฟ้าที่มีที่มาจากคติลัทธิเต๋า ภาพลักษณ์ของหมากูจึงเป็นนางฟ้าผู้เลอโฉม ที่คงความงามและสดสวยอยู่ตลอดกาล การส่งมอบรูปวาดของหมากูจึงเป็นที่พึงใจของผู้รับเป็นยิ่งนัก เพราะเป็นเสมือนการอวยพรชมเชยให้เธอมีความงามอันเป็นอมตะดังนางฟ้าหมากู (ด้วยเหตุนี้ การมอบรูปหมากูเป็นของขวัญหรือภาพอวยพรจะต้องใช้กับผู้หญิงเท่านั้น ห้ามใช้กับผู้ชายเป็นอันขาด)

joker123

ในประวัติจริงของนางฟ้าหมากู เชื่อกันว่านางมีตัวตนอยู่จริงในช่วงราชวงศ์ฮั่นตะวันออก (东汉) เล่าขานกันว่า เมื่อครั้งที่นางเป็นมนุษย์นั้น เป็นหญิงสาวสะคราญโฉมและจิตใจงดงาม มีผมที่ยาวสลวยและเล็บที่ยาวงาม ครั้งหนึ่ง ผู้เป็นบิดาคือ “หมาชิว” (麻秋) ซึ่งเป็นขุนนางในราชสำนัก ได้รับพระบัญชาจากฮ่องเต้ให้คุมคนงานไปสร้างกำแพงเมือง บิดาของนางได้เฆี่ยนตีคนงานให้เร่งทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ กว่าจะให้คนงานพักก็ถึงรุ่งเช้าทุกครั้ง ทำให้หมากูเกิดจิตเวทนา จึงคิดอุบายเลียนเสียงไก่ขันเพื่อให้คนงานได้มีโอกาสนอนหลับพักผ่อนเร็วขึ้น

นานเข้า ก็เกิดความน่าสงสัยในเหตุดังกล่าว เมื่อความลับนี้ล่วงรู้ถึงหูของหมาชิวผู้เป็นบิดา จึงเกิดความโกรธ และติดตามจับบุตรสาวมาลงทัณฑ์ หมากูได้รับความช่วยเหลือให้หลบหนีพ้นไปได้และหนีเข้าไปในหุบเขา ทำให้บิดาของนางโกรธแค้นมากขึ้นและสั่งเผาภูเขาลูกนั้นลุกไหม้เป็นเถ้าถ่าน ซึ่งทุกวันนี้ยังมีภูเขาลูกนี้อยู่เรียกกันว่า “ภูเขาหมากู” หรือ “หมากูซาน” (麻姑山) เรื่องทั้งหมดนี้ล่วงรู้ถึงเจ้าแม่ซีหวังหมู่ (西王母娘娘) ผู้เป็นใหญ่ในสรวงสวรรค์ จึงเสกฝนให้ตกลงมาดับไฟและเมตตารับหมากูเป็นศิษย์ ทำให้ในเวลาต่อมา หมากูจึงได้บำเพ็ญเพียรและสำเร็จมรรคผลกลายเป็นเซียน

สล็อต

“ภูเขาหมากู” หรือ “หมากูซาน” (麻姑山) ปัจจุบันอยู่ที่มณฑล เจียงซี

สัญลักษณ์สิริมงคลเกี่ยวกับเทพธิดาหมากู มักนิยมนำเหตุการณ์ตอนอวยพรวันเกิดเจ้าแม่ซีหวังหมู่ ในทุกวันที่ 3 เดือน 3 ของทุกปี (ตามปฏิทินจันทรคติจีน)ซึ่งเป็นวันเกิดของเจ้าแม่ซีหวังหมู่ ไม่ว่าหมากูจะอยู่ ณ ที่ใด เมื่อถึงวันดังกล่าวก็จะรีบเร่งกลับมาให้ทันวันเกิดของพระนางทุก ๆ ครั้ง หมากูจะเตรียมของขวัญอันล้ำเลิศไปถวายให้ นั้นคือ ผลท้อใบใหญ่ และสุราหลิงจือ ที่มีรสชาติกลมกล่อมเหนือกว่าสุรารสเลิศใด ๆ

เจ้าแม่ซีหวังหมู่ (西王母娘娘)

ภาพสัญลักษณ์ของเทพธิดาหมากูจะนิยมสองรูปแบบ ได้แก่ “เทพธิดาหมากูอวยพรวันเกิด” หรือ “หมากูเซี่ยนโซ่ว” (麻姑献寿) เป็นภาพของหมากูแบกไหสุราหลิงจือไว้บนบ่าพร้อมกับเด็กแบกลูกท้อใบใหญ่ตามติดอยู่ข้างกาย อีกภาพหนึ่งคือ “ล่องธาราร่วมงานพิธี” หรือ “เหยาฉือฟู่ฮุ่ย” (瑶池赴会) จะเป็นภาพของหมากูนั่งอยู่บนเรือโต้กระแสคลื่นกลางมหาสมุทร เพื่อไปร่วมพิธีวันเกิดของเจ้าแม่หวังซีหมู่ ในลำเรือจึงเต็มไปด้วยของมงคลมากมาย เช่น สุราหลิงจือ และผลท้อจำนวนมากมาย

สล็อตออนไลน์

การส่งมอบรูปวาดของหม่ากู จึงเป็นที่พึงใจของผู้รับเป็นยิ่งนัก เพราะเป็นเสมือนการอวยพรชมเชยให้ เธอมีความงามอันเป็นอมตะดังนางฟ้าหม่ากู (ด้วยเหตุนี้ การมอบรูปหม่ากูเป็นของขวัญ หรือภาพอวยพรจะต้องใช้กับผู้หญิงเท่านั้น ห้ามใช้กับผู้ชายเป็นอันขาด)

ในเทวกำเหนิดของนางฟ้าหม่ากู เชื่อกันว่านางมีตัวตนอยู่จริง ในช่วงราชวงศ์ฮั่นตะวันออก (东汉)
เล่ากันว่า เมื่อครั้งที่นางเป็นมนุษย์นั้น เป็นหญิงสาวสคราญโฉมและจิตใจงดงาม มีผมที่ยาวสลวยและเล็บที่ยาวงาม

ครั้งหนึ่ง ผู้เป็นบิดาคือ “หม่าชิว” (麻秋) ซึ่งเป็นขุนนางในราชสำนัก ได้รับพระราชบัญชาจากฮ่องเต้ให้คุมคนงานไปสร้างกำแพงเมือง บิดาของนางได้เฆี่ยนตีคนงานให้เร่งทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ กว่าจะให้คนงานพักก็ถึงรุ่งเช้าทุกครั้ง ทำให้หม่ากูเกิดจิตเวทนา

jumboslot

จึงคิดอุบายเลียนเสียงไก่ขัน เพื่อให้คนงานได้มีโอกาสนอนหลับพักผ่อนเร็วขึ้น

นานเข้า ก็เกิดความน่าสงสัยในเหตุดังกล่าว เมื่อความลับนี้ล่วงรู้ถึงหูของหม่าชิวผู้เป็นบิดา จึงเกิดความโกรธ และติดตามจับบุตรสาวมาลงทัณฑ์ หม่ากูได้รับความช่วยเหลือให้หลบหนีพ้นไปได้ และหนีเข้าไปในหุบเขา ทำให้บิดาของนางโกรธแค้นมากขึ้น และสั่งเผาภูเขาลูกนั้นลุกไหม้เป็นเถ้าถ่าน ซึ่งทุกวันนี้ยังมีภูเขาลูกนี้อยู่ เรียกว่าภูเขา “หม่ากูซาน” (麻姑山)

เรื่องทั้งหมดนี้ล่วงรู้ถึง “เจ้าแม่ซีหวังหมู่” (西王母娘娘) ผู้เป็นใหญ่ในสรวงสวรรค์ จึงบันดาลฝนให้ตกลงมาดับไฟ และทรงพระเมตตารับหม่ากูเป็นศิษย์ ทำให้ในเวลาต่อมา หม่ากูจึงได้บำเพ็ญเพียรและสำเร็จมรรคผลกลายเป็นเซียน

สัญลักษณ์สิริมงคลเกี่ยวกับเทพธิดาหม่ากู มักนิยมนำเหตุการณ์ตอนอวยพร วันเทวประสูติเจ้าแม่ซีหวังหมู่ ในทุกวันที่ ๓ เดือน ๓ ของทุกปี (ตามปฏิทินจันทรคติจีน) ซึ่งเป็นวันเทวประสูติของเจ้าแม่ซีหวังหมู่

slot

ไม่ว่าหม่ากูจะอยู่ ณ. ที่ใด เมื่อถึงวันดังกล่าวก็จะรีบเร่งกลับมาให้ทันวันเทวประสูติของพระนางทุกๆ ครั้ง หม่ากูจะเตรียมของขวัญอันล้ำเลิศไปถวาย นั้นคือ ผลท้อใบใหญ่ และ สุราหลิงจือ ที่มีรสชาติกลมกล่อมเหนือกว่าสุรารสเลิศใดๆ

ภาพสัญลักษณ์ของเทพธิดาหม่ากู จะนิยม ๒ รูปแบบ ได้แก่ “เทพธิดาหม่ากูอวยพรวันเกิด” หรือ
“หม่ากูเซี่ยนโซ่ว” (麻姑献寿) เป็นภาพของหม่ากูแบกไหสุราหลิงจือไว้บนบ่า พร้อมกับเด็กแบกลูกท้อใบใหญ่ตามติดอยู่ข้างกาย

อีกภาพหนึ่งคือ “ล่องธาราร่วมงานพิธี” หรือ “เหยาฉือฟู่ฮุ่ย” (瑶池赴会) จะเป็นภาพของหม่ากูนั่งอยู่บนเรือโต้กระแสคลื่นกลางมหาสมุทร เพื่อไปร่วมพิธีวันเทวสมภพของเจ้าแม่หวังซีหมู่ ในลำเรือจึงเต็มไปด้วยของมงคลมากมาย เช่น สุราหลิงจือ และ ผลท้อจำนวนมากมาย

ความหมายของภาพทั้ง ๒ แบบของเทพธิดาหม่ากู ล้วนแล้วแต่มีความหมายว่า “ขอให้ท่านมีอายุมั่นขวัญยืน มีชีวิตที่ยืนยาว (ดังผลท้อใบใหญ่) และมีความสุข (ดั่งสุราหลิงจือ)”

This entry was posted in Slot and tagged , , , . Bookmark the permalink.