เซียนนวี่ซ่านฮัว

“นางฟ้าโปรยดอกไม้” หรือ “เซียนนวี่ ซ่านฮัว” (仙女散花) บ้างเรียกว่า “เทียนนวี่ ซ่านฮัว” (天女散花) ทั้งสองคำต่างล้วนมีความหมายเดียวกัน ภาพสิริมงคลของนางฟ้าจะแสดงออกในลักษณะของเทพธิดาผู้งดงาม กำลังโบยบินอยู่บนท้องฟ้าท่ามกลางหมู่มวลเมฆ และร่ายรำพร้อมทั้งโปรยดอกไม้จากฟากฟ้าลงมาสู่แดนดิน นับเป็นภาพแห่งความงดงามที่ติดตาตรึงใจกับชาวจีนมานานแสนนาน

joker123

ดังนั้น ภาพ “นางฟ้าโปรยดอกไม้” จึงถูกใช้เป็นภาพสัญลักษณ์แห่งการอำนวยพร ดอกไม้จากสวรรค์ที่โปรยลงมา เปรียบได้กับการประทานส่งความสุขมอบให้แด่มนุษย์ทุกรูปนาม ในปัจจุบันนี้ คำว่า “นางฟ้าโปรยดอกไม้” ไม่เพียงแต่ปรากฏในภาพวาดจิตรกรรมอันเป็นสัญลักษณ์มงคลแห่งการอำนวยพรเท่านั้น แต่ยังนิยมใช้ในการร่ายรำทางนาฏศิลป์จีน และการแสดงอุปรากรจีนอีกด้วย

นอกเหนือจากนี้ ยังมีภาพลักษณ์มงคลเกี่ยวกับนางฟ้าอีกภาพหนึ่งที่นิยมใช้แขวนประดับและส่งมอบอวยพรต่อกันและกันคือ ภาพ “เจ็ดนางฟ้า” (七仙女) หรือ บ้างก็เรียกกันว่า “เจ็ดนางฟ้าคะนึงถึงแดนดิน” (七仙女思凡) กล่าวกันว่า นางฟ้าทั้งเจ็ดเป็นพระธิดาของอวี้ฮว๋างต้าตี้ (玉皇大帝)หรือที่เราเรียกกันว่า “เง็กเซียนฮ่องเต้” แม้ว่าชีวิตบนสรวงสวรรค์จะสุขกายสบายใจ แต่เทพธิดาทั้งเจ็ดต่างก็ปรารถนาจะเป็นดั่งเช่นชีวิตของชายหนุ่มหญิงสาวบนโลกมนุษย์ จึงเมียงมองลงมายังโลกด้วยความคะนึงหาชีวิตอันแสนหวานของทุกคู่รักบนแผ่นดิน

อวี้ฮว๋างต้าตี้ (玉皇大帝)หรือที่เราเรียกกันว่า “เง็กเซียนฮ่องเต้”

คตินิยมเรื่องของ “นางฟ้า” ตามบันทึกทางประวัติศาสตร์ จะพบเห็นได้ในงานศิลปะจิตรกรรมฝาผนังทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพจิตรกรรมพุทธศิลป์ ณ ผนังถ้ำตุนหวง (敦煌) ในเส้นทางสายไหมอันเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยหนานเป่ยเฉา ถึงราชวงศ์สุย ในถ้ำดังกล่าว มีปรากฏภาพลักษณะของเหล่าทวยเทพผู้สามารถล่องลอยบนท้องฟ้า

และภาพของเหล่านางฟ้าที่บรรเลงเพลงดนตรีขับกล่อมให้ใจพิสุทธิ์ผ่องแพ้ว เรียกกันว่า “เฟยเทียน”(飞天) ซึ่งภาพของเหล่านางฟ้า ในความรู้สึกนึกคิดของคนปัจจุบัน ก็มาจากแบบลักษณะของเฟยเทียนนั้นเอง ดังนั้น ไม่ว่าช่วงเวลาจะผ่านไปกี่ร้อยกี่พันปีก็ตาม จินตนาการเกี่ยวกับนางฟ้าก็ยังเป็นที่นิยมจากชาวบ้านทั่วไปอยู่ดี อาจเป็นเพราะว่า ความงามแห่งสัญลักษณ์นางฟ้าก็คือความปรารถนาในใจของมนุษย์ทุกรูปนามที่ต่างใฝ่ฝันหา

สล็อต

เง็กเซียนฮ่องเต้ (玉上皇帝,玉皇大帝)หรือ Jade Emperor เป็นเทพเจ้าในลัทธิเต๋า มีฐานะอันสูงส่ง เพราะเป็นเทพเหนือเทพทั้งปวง ได้รับการเทิดทูนให้เป็นราชันย์แห่งสรวงสวรรค์ ปกครองอาณาจักรสวรรค์ชั้นฟ้าที่เรียกกันว่า พระราชวังสวรรค์ หรือเทียนกง(天宫)ปกครองดูแลทั้งสามโลก, สิบทิศ, สี่กำเนิด และหกมรรคา ดูแลตั้งแต่สวรรค์ โลกมนุษย์ จรดบาดาลพื้นสมุทร

ด้วยเหตุนี้ สำหรับคติความเชื่อในทางเต๋า สัญลักษณ์มงคลขององค์เง็กเซียนฮ่องเต้จึงมีความหมายในเชิงยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าเทพยดาบนสวรรค์องค์ใด ๆ
คำว่า “เง็กเซียนฮ่องเต้” เป็นการอ่านออกเสียงในสำเนียงแต้จิ๋ว ซึ่งจริง ๆ แล้ว ควรออกเสียงอ่านว่า เง็กเซียนฮ่องเต้ จึงถูกต้องตามตัวอักษร แต่เนื่องจากเป็นคำที่ชาวไทยคุ้นเคยกันมานานและเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปอยู่แล้ว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องอนุโลมใช้คำว่า “เง็กเซียนฮ่องเต้” เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันแต่ทั้งนี้ หากออกเสียงในสำเนียงจีนกลางจะเรียกกันว่า อวี้ซ่างหวงตี้(玉上皇帝)หรือ อวี้หวงต้าตี้ (玉皇大帝)

พระนามของเง็กเซียนฮ่องเต้นั้นยังมีความน่าสนใจอยู่หลายประการ เพราะหากเรียกพระนามเต็มของพระองค์แล้ว จะมีความยาวมาก คือ เฮ่าเทียนจินฝาอู๋ซ่างจื้อจุนจื้อหรานเมี่ยวโหย่วหมีหลัวจื้อเจินอวี้หวงซ่างตี้ (昊天金阀无上至尊自然妙有弥罗致真玉皇上帝)แปลว่า จักรพรรดิหยกพิสุทธิ์ผู้ทรงคุณูปการดั่งทองคำอันไพศาลไร้ประมาณล้อมด้วยคุณความดีอันเลอเลิศสูงสุด

สล็อตออนไลน์

นอกจากนี้ ยังมีพระนามเต็มอื่น ๆ อีก เช่น เฮ่าเทียนทงหมิงกงอวี้หวงต้าตี้ (昊天通明官玉皇大帝)แปลว่า มหาจักรพรรดิหยกแห่งพระราชวังอันสว่างไสวไพศาล และ เสวียนวานเกาซ่างอวี้หวงต้าตี้ (玄弯高上玉皇大帝)แปลว่า มหาจักรพรรดิหยกผู้อยู่สุดสูงแห่งฟากฟ้าอัศจรรย์

แต่เนื่องจากพระนามเต็มมีความยาวมากเกินไปและเป็นที่จดจำได้ยากต่อมา จึงลดจำนวนคำนึง เป็นการเรียกแบบย่นย่อว่า อวี้หวงต้าตี้ (玉皇大帝)แปลว่า มหาจักรพรรดิหยก ซึ่งชาวไทยนิยมเรียกกันว่า “เง็กเซียนฮ่องเต้” นั่นเอง(นอกจากนี้ ยังมีคำเรียกสั้น ๆ ว่า อวี้ตี้(玉帝)ซึ่งมีความหมายเดียวกัน)

เซียนไท้ซ่างเหล่าจวิน(太上老君)

jumboslot


ประวัติที่มาของ เง็กเซียนฮ่องเต้(อวี้หวงต้าตี้) มีบันทึกไว้ในหนังสือโบราณชื่อว่า “คัมภีร์รวมจริยประวัติแห่งองค์จักรพรรดิหยก” (高上玉皇本行集经)เขียนไว้ว่า เมื่อครั้งโบราณกาล มีอาณาจักรชื่อว่า อาณาจักรกวงเอี๋ยนเมี่ยวเล่อ(光严妙乐国)มีกษัตริย์ปกครองทรงพระนามว่า พระเจ้าจิ้งเต๋อหวาง(净得王)คืนวันหนึ่ง พระมเหสีเป่าเยวี่ยกวง(宝月光王后)ทรงฝันว่า เซียนไท้ซ่างเหล่าจวิน(太上老君)ได้อุ้มเด็กทารกผู้หนึ่งมาวางไว้ในอ้อมอกของพระนาง ครั้นเมื่อตื่นขึ้นทรงพบว่า พระนางได้เริ่มตั้งพระครรภ์ซึ่งยาวนานถึง 12 เดือน จนกระทั่งประสูติพระราชโอรสเมื่อวันที่ 9 เดือนอ้าย(เดือนหนึ่ง)

พระโอรสนั้นได้เจริญพระชันษาเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดและมีพระปรีชาญาณอันเลอเลิศมาตั้งแต่เยาว์วัย ตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ ได้ช่วยเหลือราชกิจของพระเจ้าจิ้งเต๋อหวางเป็นอย่างมาก พระองค์ได้ช่วยเหลือพระบิดาปกครองไพร่ฟ้าประชาชนอย่างแข็งขัน รักใคร่ราษฏรดั่งลูกหลาน ตลอดจนช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอยู่เสมอ เมื่อพระเจ้าจิ้งเต๋อหวางเสด็จสวรรคต พระองค์จึงขึ้นครองราชย์สมบัติสืบมา

slot

แต่ทว่า พระองค์กลับไม่รู้สึกยินดีในราชสมบัติเลยแม้แต่น้อย กลับยังรู้สึกหดหู่ใจต่อชีวิตอันเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์ ไม่นานหลังจากนั้น พระองค์จึงทรงสละราชสมบัติและปลีกเร้นกายไปอยู่ในป่าลึกบนเขา ทรงตั้งจิตบำเพ็ญเพียรภาวนาอย่างแน่วแน่ ต้องผ่านพบอุปสรรคและกิเลสนานา รวมทั้งต้องเผชิญกับเคราะห์กรรมถึงแปดร้อยครั้ง ก่อนที่จะสำเร็จมรรคผล สามารถก้าข้ามวัฏสงสารและกองทุกข์ของมนุษย์ จนสำเร็จมรรคผลกลายเป็นเซียน และได้เหินบินไปสู่สวรรค์ชั้นเก้า กระทั่งในเวลาต่อมา จึงได้รับการถวายพระเกียรติให้เป็น “ราชันย์สวรรค์” ปกครองทั้งสามโลกอยู่ ณ พระราชวังสวรรค์(เทียนกง) มีพระนามว่า “เง็กเซียนฮ่องเต้” (อวี้หวงต้าตี้)

This entry was posted in Slot and tagged , , , . Bookmark the permalink.