สองเทพเหอเหอ

“สองเทพเหอเหอ” (和合二圣) ได้แก่ “สือเต๋อ”(拾得) และ “หันซาน” (寒山) ภาพสองเทพเหอเหอ หรือ “เหอเหอเอ้อเซิ่ง” (和合二圣) มีความหมายว่าสองเทพแห่งความรักใคร่ปรองดอง ทั้งสองเทพนี้มักเรียกย่อ ๆ ว่า “เหอเหอ” (หากออกเสียงสำเนียงที่ถูกต้องจะเรียกว่า เหอเหอะ) ภาพของทั้งสองจะอยู่คู่กันเสมอ นับเป็นภาพสัญลักษณ์แห่งความรักกลมเกลียว

joker123

และเป็นภาพที่มีความหมายที่ดีสำหรับการส่งมอบให้เป็นของขวัญแก่คู่บ่าวสาวในวันแต่งงานมากที่สุด เพราะการแต่งงานก็คือการใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันของคนสองคน ที่จำเป็นต้องรักใคร่ปรองดองจึงจะฟันฝ่าอุปสรรคร่วมกันไปได้

ตามบันทึกประวัติศาสตร์กล่าวกันว่า ความนิยมในการบูชาเทพเหอเหอ เริ่มครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ชิง รัชสมัยของหย่งเจิ้งฮ่องเต้ ภาพลักษณ์ของสองเทพเหอเหอจะมีทั้งภาพของเด็กผู้ชายสองคน และมีบ้างที่วาดเป็นภาพภิกษุชราสองรูป ทั้งสองต่างมีสีหน้ายิ้มแย้ม คนหนึ่งจะถือกล่องทรงกลมหรือตลับ (ภาษาจีนเรียกกล่องหรือตลับนี้ว่า เหอ (盒)) ส่วนอีกคนจะถือดอกบัว (ภาษาจีนเรียกดอกบัวว่า เหอ (荷)) การที่คำทั้งสองล้วนแต่อ่านว่า “เหอ – เหอ” จึงเป็นการพ้องเสียงกับ “เหอ (和) ที่แปลว่า ระหว่าง และ กับ (合) ที่แปลว่าร่วมมือ กลมเกลียว นี่เองจึงเป็นที่มาของ “สองเทพเหอเหอ” (和合二圣) ที่ใช้ดอกบัวและกล่องทรงกลม (ตลับ) เป็นเครื่องหมาย

สล็อต

ประวัติของสองเทพเหอเหอมีเขียนไว้ในบันทึก “ไท้ผิงกว่างจี้”(太平广纪)เล่าถึงเรื่องจริงของพระภิกษุสองรูปในสมัยราชวงศ์ถังที่มีความผูกพันกันจนชั่วชีวิต รูปหนึ่งชื่อว่า “สือเต๋อ” (拾得) อีกรูปหนึ่งชื่อว่า “หันซาน” (寒山) เดิมทีนั้น สือเต๋อเป็นเพียงเด็กกำพร้า แต่มีพระชื่อว่า “เฟิงกัน” (丰干)เกิดความเมตตาจึงเก็บมาเลี้ยงไว้ที่วัดกว๋อชิงซื่อ

ณ ที่นั้น สือเต๋อได้พบกับเด็กขอทานคนหนึ่งนามว่า หันซาน ทั้งสองต่างรักใคร่กลมเกลียวกันจนกระทั้งเติบใหญ่ ต่อมาทั้งสองเกิดหลงรักผู้หญิงคนเดียวกัน หันซาน จึงตัดใจเสียสละด้วยการออกบวช ในขณะที่สือเต๋อเกิดความเศร้าเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้น จึงสละทางโลกและออกบวชเช่นเดียวกัน สือเต๋อเฝ้าเสาะตามหาหันซาน จนพบกันในที่สุด

สล็อตออนไลน์

ในวันพบกันครั้งแรก สือเต๋อนำอาหารในกล่องทรงกลมออกมาแบ่งทานด้วยกัน หันซานไม่ได้ตระเตรียมอาหารมา จึงดึงก้านบัวมาส่งมอบให้สือเต๋อ (บางบันทึกเล่าว่า วันแรกที่พบเจอกันอีกครั้งนั้น หันซานยืนถือดอกบัวรอรับสือเต๋อที่เชิงสะพาน สือเต๋อ จึงชวนมาร่วมรับประทานอาหารอย่างมีความสุข) หลังจากนั้นมา ชาวบ้านต่างชื่นชอบและชื่นชมในเรื่องราวของสือเต๋อและหันซาน จึงนำภาพอันสดชื่นอารมณ์ดีของสองเทพเหอเหอมาใช้ในพิธีแห่งความสุข อันแสดงถึงความรักใคร่กลมเกลียวตลอดไป

jumboslot

เทพเจ้าที่เป็นเด็กชายและเป็นเซียน มีหลายองค์ ดังนั้นถ้าหากดูตามรูปอาจเข้าใจผิดกันได้ เช่น เทพนาจาหรือหลี่โลเชีย เทพจินอิง เทพซ่านฉายถองจื่อ เป็นต้น เทพเจ้าเด็กชายสององค์ได้รับการสถาปนาให้เป็นเซียนตามลัทธิเต๋า และมักเรียกรวมกันว่า เหอเหอเอ้อเซียน 和合二仙 หรือ เซียนคู่ผู้มีความสามัคคีกลมเกลียว มีสัญลักษณ์เป็นภาพเป็นเด็กชายคู่ คนหนึ่งถือดอกบัวคือ เหอเซียน 荷仙 ซึ่งคำว่า เหอ 荷 หมายถึงความสามัคคี อีกคนหนึ่งถือกล่อง คือ เหอเซียน 合仙 คำว่า เหอ 合 หมายถึงความใกล้ชิด ซึ่งชื่อทั้งสองคนออกเสียงเหมือนกัน จึงเรียกรวมกันว่า เหอเหอเอ้อเซียน

ซียนเด็กที่ถือดอกบัว ชื่อ ซื่อเต๋อ 拾得 ส่วนเซียนเด็กที่ถือกล่องชื่อ หานซาน 寒山 ซึ่งบางครั้งอาจถือ หยูอี้ หรือ เหรียญ หรือ น้ำเต้า หรือ ลูกพลับ เป็นต้น เด็กชายทั้งคู่เป็นการแสดงสัญลักษณ์ของความเป็น “คู่” ในการประทานพรการแต่งงานให้มีความสามัคคีกลมเกลียวและมีความสุข และยังเป็นสัญลักษณ์ของความมีโชคมีลาภในวันตรุษจีนอีกด้วย

slot

แต่ความเป็นจริงแล้ว ทั้งหานซานและซื่อเต๋อ เป็นพระสงฆ์พุทธศาสนาฝ่ายมหายาน มีชีวิตอยู่ในสมัยราชวงศ์ถัง ทั้งคู่ประจำอยู่ที่วัดกู่ชิงซื่อ เชิงเขาเทียนไท่ ทั้งคู่เป็นกวี ได้เขียนบทกวีนิพนธ์แบบปุจฉาวิสัจฉนา ต่อมาเหล่าศิษย์ได้รวบรวมเป็นเล่มได้ ๒๓ เล่ม บทกวีนิพนธ์ดังกล่าวยังได้รวมเอาผลงานเขียนของพระสงฆ์อีกรูปหนึ่งชื่อ เฟิงก้าน 丰干 ซึ่งเป็นเพื่อนด้วยกัน แต่พระเฟิงก้านอายุแก่กว่าทั้งสององค์ ผลงานทั้งหมด เป็นรูปแบบที่ได้มีการศึกษากันอย่างกว้างขวางตลอดมา จนถึงสมัยราชวงศ์ชิง ฮ่องเต้หย่งเจิ้ง ในปีค.ศ. ๑๗๓๓ ได้ทรงสถาปนาให้ทั้งคู่เป็นเซียนในลัทธิเต๋า

ส่วนฝ่ายพุทธศาสนาฝ่ายมหายานถือกันว่า พระหานซานเป็นภพชาติหนึ่งของพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ พระซื่อเต๋อ เป็นภพชาติหนึ่งของพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ส่วนพระเฟิงก้านเป็นภพชาติหนึ่งของพระอมิตาภพุทธโพธิสัตว์

This entry was posted in Slot and tagged , , , . Bookmark the permalink.